Rozgrywki o mistrzostwo Warszawy XLVII WOM, część II, styczeń-czerwiec 2013 r.